interim-directie, advies en begeleiding

Wie is Jankees de Waal

Na de middelbare school volgde hij de pedagogische academie voor het basisonderwijs in Gouda. Aansluitend studeerde hij in deeltijd enkele jaren geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Later rondde hij een post-HBO opleiding voor directeur primair onderwijs (Utrecht) en een masteropleiding (master in leadership in education, Zwolle/Amsterdam) af.

Jankees heeft gedurende een reeks van jaren ervaring opgedaan in het besturen en managen van onderwijsorganisaties. Binnen het primair onderwijs is hij betrokken geweest bij alle facetten van het werk. In 1988 begon hij als leraar in het primair onderwijs, later vervulde hij allerlei soorten van leidinggevende en bestuurlijke functies. Hij was directeur en later directeur-bestuurder van scholen in het primair onderwijs. Hij deed ervaring op in het leiding geven aan scholen gedurende een fusieproces en was later als bestuurder actief in het voortgezet onderwijs.

Gedurende de boeiende periode dat hij directeur was van Colon (een faciliterende onderwijsorganisatie voor 25 aangesloten basisscholen in Zeeland) adviseerde hij schoolbesturen en was hij betrokken bij schoolbegeleidings- en interim trajecten.

Anderen typeren hem wel als iemand die de nuance en het perspectief zoekt. Hij is vooral een verbinder. Mensgericht en tegelijkertijd ook nuchter.

In 2016 startte hij de tiende traptree, als de onderneming van waaruit hij zijn kennis en expertise beschikbaar stelt.

Zijn onderneming heeft connecties met andere organisaties, zodat daarmee de beschikbare kennis en de capaciteit uitgebreid kunnen worden.

Contact