interim-directie, advies en begeleiding

Waar we voor staan

De tiende traptree wil waarde toevoegen aan organisaties. Daarbij staat centraal dat iedere organisatie afhankelijk is van toegeruste en toegewijde medewerkers, die in een geschikte omgeving kunnen werken aan de gestelde doelen. De tiende traptree draagt op integere en transparante wijze bij aan het verscherpen van de doelstelling en het behalen van het beoogde  resultaat.

doelgroepen:

  • scholen en bovenschoolse organisaties in het primair onderwijs.
  • scholen in het voortgezet onderwijs
  • organisaties in de zorgsector

 

Contact