interim-directie, advies en begeleiding

Welkom

Kenmerkt uw (school)organisatie zich door stabiliteit en staat u bekend als een betrouwbare partner?
Door veranderende omstandigheden in de omgeving: andere maatschappelijke verwachtingen, andere regelgeving, andere behoeften kunnen er zich ongewild wijzigingen voordoen in uw situatie. Ook kunnen interne veranderingen zorgen voor onrust: het verdwijnen van sleutelfiguren uit de organisatie, een onduidelijk geworden gezamenlijke koers.
Wat de oorzaak ook is, in alle gevallen is het goed om terug te gaan naar een aantal kernvragen: Waarom is deze organisatie er? Wat is haar doel? Wie draagt daaraan bij?

De tiende traptree ontleent zijn naam aan een prentenboek van Arnold Lobel. Daarin worstelt de hoofdpersoon met universele zaken als: grenzen stellen, regie nemen, accepteren van veranderingen, analyseren van verwarrende situaties en daaruit een uitweg zoeken. Ook leert hij het belang van stil staan en afstand nemen, zittend op de tiende traptree, precies tussen boven en beneden in.

Contact